Czy pośrednik transakcyjny może być jednocześnie dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim?

Media obiegła niedawno informacja, że jeden z bardziej znanych agentów piłkarskich w Polsce pełni rolę dyrektora sportowego w klubie piłkarskim.

Czy taka sytuacja zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa piłkarskiego?

Należy pamiętać, że przepisy prawa piłkarskiego wprost zabraniają łączenia funkcji pośrednika transakcyjnego, z jakąkolwiek funkcją w klubie piłkarskim, bowiem sytuacja taka mogłaby powodować jawny konflikt interesów.

Zgodnie z przepisami piłkarskimi - pośrednikiem transakcyjnym nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

W sytuacji opisanego powyżej konfliktu interesów oraz naruszenia powyższego przepisu – pośrednikowi transakcyjnemu może grozić odpowiedzialność dyscyplinarna ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu