Zdjęcia zawodników za stronie internetowej klubu piłkarskiego, a przepisy „RODO”

Czy klub piłkarski może legalnie wykorzystywać zdjęcia młodych zawodników?

 

Pamiętaj, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw.: „RODO”

Zgodnie z tymi przepisami pod szczególną ochroną są dane osobowe, w tym wizerunki osób poniżej 16 roku życia. Często zdarza się że na stronach internetowych klubów piłkarskich, w mediach społecznościowych, a tym na Facebooku, a także w innych materiałach marketingowych pojawiają się zdjęcia młodych zawodników. Są to zdjęcia zarówno grupowe np.: zdjęcia całej drużyny piłkarskiej, jak i zdjęcia pojedyncze tzw.: zdjęcia profilowe zawodników, które dodatkowo zawierają dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, oraz jeszcze wielu innych statystyk zawodnika.

Należy pamiętać, że aby móc legalnie publikować zdjęcia młodych zawodników należy uzyskać na to pisemną zgodę ich rodziców. Należy również pamiętać, że zgoda na przetwarzanie danych, w tym zgodna na publikacje wizerunku aby była zgodna z przepisami RODO musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznacznie okazująca wolę osoby która taką zgodę daje klubowi piłkarskiemu.

Niezależnie od powyższych wytycznych, należy zwrócić uwagę że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 czerwca 2017 roku (skarga nr 13812/09) wskazał, że publikacja zdjęcia dziecka, bez zgody jego opiekuna prawnego, stanowi nieuprawnioną ingerencję w prawo do prywatności. W przypadku nielegalnej publikacji zdjęcia, oprócz naruszenia przepisów RODO następuje więc także naruszenie prawa dziecka do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego, to jest naruszenie art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu RODO w swoim klubie piłkarskim zachęcam do kontaktu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu