Certyfikacja szkółek piłkarskich przez Polski Związek Piłki Nożnej

Jakie wymogi formalno-prawne muszą spełnić szkółki piłkarskie w procesie certyfikacji?

W dniu dzisiejszym Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Jak podał Polski Związek Piłki Nożnej - Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

 

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich adresowany jest do 4 różnych kategorii szkółek piłkarskich:

1) Klubów Piłkarskich uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach krajowych na poziomie III ligi lub niższym, prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6- U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony,

2) Podmiotów współpracujących z klubami piłkarskimi uczestniczącymi w oficjalnych rozgrywkach krajowych na poziomie II ligi lub wyższym, prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony,

3) Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działających w dowolnej formie prawnej, prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony,

4) Podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, tj. stowarzyszeń, fundacji, Uczniowskich Klubów Sportowych, klubów zrzeszonych w Ludowych Związkach Sportowych itp., posiadających numer REGON i prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony.

 

Co ciekawe jeśli chodzi o kwestie prawne do z Programu Certyfikacji mogą skorzystać szkółki piłkarskie działające w dowolnej formie prawnej, czyli mogą to być również fundacje, jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki cywilne. Jedyny wymóg jest taki, aby podmioty te prowadziły szkolenie zawodników od co najmniej dwóch pełnych sezonów.

 

Polski Związek Piłki Nożnej nadaje Certyfikaty na 3 poziomach:

1) CERTYFIKAT BRĄZOWY – oznaczany jest brązową gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów Grassroots C, liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.

2) CERTYFIKAT SREBRNY – oznaczony jest srebrną gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika, prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 14 osób na jednego trenera.

3) CERTYFIKAT ZŁOTY – oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki piłkarskie, które zapewniają profesjonalne szkolenie zarówno chłopców, jak i dziewczynek, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.

 

Uzyskanie poszczególnych kategorii certyfikatów zależy od wywiązania się z odpowiednich wymogów w zakresie:

a) Kwalifikacji trenerów

b) Infrastruktury sportowej

c) Liczby drużyn

d) Posiadanego sprzętu treningowego

e) Rejestracji zawodników w bazie PZPN i prowadzenia listy obecności na zajęciach

f) Posiadania programu szkoleniowego

g) Informowania o działalności szkółki i posiadanych certyfikatach na stronach PZPN i swojej stronie internetowej

h) Organizacji cyklicznych turniejów piłkarskich

i) Posiadania opieki medycznej i prowadzenia testów motorycznych zawodników

j) Spełnienia wymogów formalno–prawnych.

 

Jeśli chodzi  o ten ostatni punkt, czyli wywiązanie się z wymogów formalno-prawnych to do uzyskania certyfikatu złotego (najwyższy poziom) szkółka musi przedstawić do wglądu przy cyklicznym audycie:

- aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki

- potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G - Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

- potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej

- oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki

- zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami szkółki piłkarskiej.

 

Certyfikaty będą wydawane przez Polski Związek Piłki Nożnej po przeprowadzonym audycie na jeden sezon, czyli certyfikaty będą ważne do 30 czerwca każdego roku z możliwością przedłużania ich na kolejne sezony rozgrywkowe.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu