Apel do rodziców młodych piłkarzy dotyczący płatności ekwiwalentów dla klubów piłkarskich

Postanowiłem napisać ten post, ponieważ w ostatnim czasie odbieram mnóstwo zapytań od rodziców młodych zawodników dotyczących zmiany barw klubowych oraz płatności ekwiwalentów za wyszkolenie.

Kluby piłkarskie wykorzystując nieświadomość rodziców zawodników odnośnie obowiązujących przepisów piłkarskich, bardzo często zmuszają rodziców zawodników do płatności na ich rzecz ekwiwalentów pod groźbą braku umożliwienia zmiany barw klubowych ich dziecka do nowego klubu.

Zaznaczam, że tego typu działania są nielegalne. Po pierwsze, o czym pisałem na swoim Blogu już wielokrotnie, z dniem 1 lipca każdego roku zawodnik amator staje się wolnym zawodnikiem i nie ma żadnych obowiązków w stosunku do klubu piłkarskiego, z którym był związany do 30 czerwca.

Po drugie, kwestia ustalenia wysokości ekwiwalentu oraz kwestia płatności ekwiwalentu jest sprawą, którą mają załatwić pomiędzy sobą wyłącznie dotychczasowy klub oraz nowy klub zawodnika. Rodzice zawodników nie są zobowiązani do zapłaty żadnych kwot z tytułu ekwiwalentów za wyszkolenie.

Jednocześnie podkreślam, że na wniosek zawodnika dotychczasowy klub ma obowiązek wydać pisemne oświadczenie o wygaśnięciu deklaracji gry amatora za poprzedni sezon rozgrywkowy, co udokumentuje fakt, że od 1 lipca zawodnik jest zawodnikiem wolnym.

Jednocześnie, jeśli jest spór pomiędzy klubami o wysokość ekwiwalentu to mimo to zawodnik może być uprawniony do gry w klubie.

Uczulam rodziców zawodników, aby przed dokonywaniem jakichkolwiek płatności na rzecz klubów piłkarskich, a także przez podpisywaniem dokumentów zawierających zapisy budzące wątpliwości korzystały z fachowej pomocy prawnej.

Niestety zdarza się, że działacze klubowi celowo lub czasem z własnej niewiedzy wykorzystują sytuacje i próbują uzyskać od zawodników nienależne im świadczenia.

Uważam, że zwiększanie świadomości prawnej zarówno zawodników, rodziców zawodników, jak i samych decydentów klubowych w obecnych realiach jest konieczne, a docelowo może przyczynić się do normalizacji i profesjonalizacji całej branży sportowej.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu