Akademia piłkarska jako stowarzyszenie czy jako fundacja?

Jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniem, a fundacją? Która z tych form działalności jest lepsza?

Z takimi pytaniami spotykam się na co dzień. Osoby chcące otworzyć akademie piłkarską najczęściej zastanawiają się nad założeniem albo stowarzyszenia albo fundacji.

Poniżej przedstawię kilka podstawowych różnic prawnych pomiędzy stowarzyszeniem, a fundacją.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że stowarzyszenie może założyć co najmniej 7 osób, a do założenia fundacji wystarczy tylko 1 osoba.

Co ciekawe fundacje może założyć nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna, czyli fundatorem może być np.: inna fundacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli chodzi o organy i władze takich podmiotów to w fundacji obligatoryjnym organem jest tylko zarząd, który może być jednoosobowy co znacznie ułatwia funkcjonowanie takiego podmiotu. Natomiast w stowarzyszeniu mamy zarząd oraz dodatkowo organ kontrolny, a najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków stowarzyszenia. Jak widać z powyższego zestawienia stowarzyszenie ma bardziej rozbudowaną strukturę decyzją.

Stowarzyszenie co do zasady działa w celach niezarobkowych, ale może również prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem że zyski nie będą dzielone na członków stowarzyszenia. Nie ma przeszkód aby fundacja prowadziła normalną działalność gospodarczą, ale należy pamiętać aby w statucie fundacji umieścić taki zapis oraz przeznaczyć przy zakładaniu fundacji minimum 1.000 złotych na taką działalność.

Nabywany przez fundacje majątek w postaci spadku, zapisów czy darowizn zwolniony jest z podatku od spadków i darowizn.

Zarówno stowarzyszenie jak i fundacja posiadają osobowość prawną oraz są wpisywane do rejestru prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy ze względu na ich siedziby.

Na koniec zaznaczyć trzeba, że nie ma „najlepszej” i „najgorszej” formy prowadzenia akademii piłkarskiej w Polsce. Wybór formy prawnej zależy od bardzo wielu czynników - zarówno prawnych, jak i podatkowych, które każdorazowo należy rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji o uruchomieniu akademii piłkarskiej.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu